อัตราหยาดน้ำฟ้ารายครึ่งชั่วโมง (มม. ต่อ ชม.)
543 เวลา . น.