อัตราหยาดน้ำฟ้ารายครึ่งชั่วโมง (มม. ต่อ ชม.)
16 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น.