อัตราหยาดน้ำฟ้ารายครึ่งชั่วโมง (มม. ต่อ ชม.)
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น.