อัตราหยาดน้ำฟ้ารายเดือน (มม. ต่อ ชม.)
ธันวาคม 2561