วิธีใช้


1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ มุมซ้ายบนจะมีปุ่มสำหรับกดดูเมนู เมื่อกด เมนูจะเลื่อนออกมา
2. จากเมนูในข้อ 1 ข้อมูลฝนแบ่งเป็น 5 หน้า ได้แก่ ฝนใกล้ปัจจุบัน ฝนรายชั่วโมง ฝนรายวัน ฝนรายเดือน ฝนและรายปี สามารถกดเลือกดูได้ตามต้องการ
3. ด้านล่างของแต่ละหน้า มีแถบสีแสดงปริมาณฝนพร้อมหน่วย สำหรับใช้ดูเทียบกับสีที่แสดงบนแผนที่ เช่น สีเทาคือไม่มีฝน สีน้ำเงินคือฝนน้อย สีเขียวคือฝนปานกลาง และสีแดงคือฝนหนัก
4. มุมขวาล่างของแต่ละหน้ามีรูปนาฬิกา เมื่อกดจะมีเมนูขึ้นมาเพื่อให้เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการดูข้อมูล เมื่อเลือกวันที่และเวลาแล้ว ให้กดตกลง
5. ด้านล่างของแต่ละหน้าจะมีปุ่มรูปลูกศรซ้ายและลูกศรขวา สามารถกดเพื่อเลื่อนเวลาทีละขั้นได้
6. แผนที่สามารถซูมเข้าออกได้ โดยใช้สองนิ้ว
7. การค้นหาสถานที่ที่ต้องการ ด้านบนของแต่ละหน้ามีกล่องค้นหา สามารถพิมพ์สถานที่ที่ต้องการ แผนที่จะซูมไปดังสถานที่ดังกล่าว

Copyright © 2018 Chinnawat Surussavadee, All Rights Reserved.