อัตราหยาดน้ำฟ้ารายชั่วโมง (มม. ต่อ ชม.)
16 เมษายน 2562 เวลา 03.00 น.