อัตราหยาดน้ำฟ้ารายชั่วโมง (มม. ต่อ ชม.)
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 02.00 น.