อัตราหยาดน้ำฟ้ารายชั่วโมง (มม. ต่อ ชม.)
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.