อัตราหยาดน้ำฟ้ารายวัน (มม. ต่อ ชม.)
05 กุมภาพันธ์ 2562