อัตราหยาดน้ำฟ้ารายวัน (มม. ต่อ ชม.)
14 เมษายน 2562